“Alnis 2014 - nakts” – kopvērtējums pēc 3. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 2 labāko rezultātu summas
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 Kopā Labākie 2 rezultāti
Seniores (dz. 1974. g. un cienījamākas)            
1 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 700 411 1000 2111 1700
2 3021 Inta Poriķe Alnis 494 265 961 1720 1455
3 3022 Zane Blumberga Alnis 0 411 1000 1411 1411
4 3009 Velta Zjatkova Alnis 494 268 645 1407 1139
5 3002 Māra Bolšteina Alnis 696 415 222 1333 1111
6 3008 Liene Buša Alnis 494 0 585 1079 1079
Sievietes              
1 3033 Zane Grava Alnis 400 700 0 1100 1100
2 3053 Aiga Švalbe ind. 0 352 400 752 752
3 3092 Zane Dzirkale Alnis 0 661 0 661 661
4 96 Margarita Bite ind. 0 0 600 600 600
5 95 Ance Semjonova ind. 0 0 600 600 600
Jaunietes (dz. 1998. g. un jaunākas)            
1 3083 Elīna Grīnvalde JNSC-Alnis 700 0 700 1400 1400
2 30 Anna Buholca JNSC-Alnis 382 318 0 700 700
3 32 Loreta Patrīcija Arcimoviča JNSC-Alnis 382 318 0 700 700
4 3123 Marija Karasenko JNSC-Alnis 0 400 0 400 400
5 268 Elīze Paula Rozenvalde ind. 208 0 0 208 208
Seniori (dz. 1974. g. un vecāki)            
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 412 775 749 1936 1524
2 111 Ilmārs Dukulis Alnis 0 776 682 1458 1458
3 3000 Arne Lūsis Alnis 0 631 733 1364 1364
4 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 449 470 371 1290 919
5 2356 Andris Kikusts LF 412 0 424 836 836
6 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem Prieks 0 0 703 703 703
7 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 0 627 0 627 627
8 1200 Māris Jēkabsons Ziemeļkurzeme OK 0 0 472 472 472
9 766 Egīls Ancāns Ziemeļkurzeme OK 0 0 385 385 385
10 3041 Reinis Līcis Alnis 106 266 0 372 372
Vīrieši              
1 3039 Salvis Daģis Alnis 983 1000 710 2693 1983
2 3013 Aivis Šiliņš JNSC-Alnis 867 958 1000 2825 1958
3 3023 Endijs Titomers JNSC-Alnis 867 959 0 1826 1826
4 3026 Tomass Andersons JNSC-Alnis 0 867 889 1756 1756
5 266 Andis Malējs ind. 920 813 0 1733 1733
6 3006 Normunds Grava Alnis 700 700 694 2094 1400
7 3104 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 1000 0 0 1000 1000
8 97 Andris Mireckis Ziemeļkurzeme OK 0 0 763 763 763
9 98 Ainārs Gudēvics ind. 0 0 705 705 705
10 968 Aivis Zetmanis Azimuts OK 0 0 700 700 700
11 3010 Ingus Šmits Alnis 0 667 0 667 667
12 3015 Atis Luguzs Alnis 515 0 0 515 515
13 99 Rafaels Ferrero Spain 0 259 0 259 259
Jaunieši (dz. 1998. g. un jaunāki)            
1 3117 Rihards Krūmiņš JNSC-Alnis 984 905 891 2780 1889
2 3044 Edvards Krūmiņš JNSC-Alnis 269 400 400 1069 800
3 3085 Artūrs Freimanis JNSC-Alnis 400 267 0 667 667
4 3052 Kevins Švalbe 4. vsk. 278 347 256 881 625
5 3091 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC-Alnis 322 264 0 586 586
6 3088 Niklāvs Zuika JNSC-Alnis 183 325 0 508 508
7 3124 Matīss Grava Alnēns 271 0 0 271 271
8 267 Pauls Rozenvalds ind. 147 0 0 147 147
9 3038 Audris Zērvens JNSC-Alnis 146 0 0 146 146