“Alnis 2014” – trešās mazās balvas kopvērtējums (11. - 15. kārta) 
Tabulā doti tikai tie dalībnieki, kas šajā laikā piedalījušies vismaz vienā kārtā
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 3 labāko rezultātu summas
Uz mazo balvu saņemšanu var cerēt tikai tie grupu uzvarētāji, kuri šajā laikā startējuši vismaz 3 kārtās
(tabulā viņu rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S10                    
1 3123 Marija Karasenko JNSC-Alnis 0 0 72 244 268 584 584
2 3058 Zane Novada Mežsusuri 0 0 150 150 139 439 439
3 816 Māra Segliņa Sprīdītis 150 0 0 0 0 150 150
4 0 Elīna Dzirkale ZAJEC 0 0 0 0 84 84 84
S12                    
1 30 Anna Buholca JNSC-Alnis 0 0 0 400 400 800 800
2 31 Eva Evelīna Juse JNSC-Alnis 0 0 0 0 400 400 400
3 32 Loreta Arcimoviča JNSC-Alnis 0 0 0 0 150 150 150
S14                    
1 3083 Elīna Grīnvalde JNSC-Alnis 0 490 547 530 506 2073 1583
2 3017 Vaira Anna Vectirāne Spīdolas ģimn. 400 400 0 0 0 800 800
S16                    
1 1689 Krista Gaisa Alnis/PašiemPrieks 0 0 417 534 0 951 951
S40                    
1 3063 Daina Livdāne Alnis 728 784 755 657 795 3719 2334
2 3022 Zane Blumberga Alnis 662 788 0 610 631 2691 2081
3 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 767 0 662 0 622 2051 2051
4 3024 Gita Gaisa Alnis/PašiemPrieks 0 0 676 392 663 1731 1731
5 45 Dace Balaka ind. 0 470 546 0 0 1016 1016
6 3011 Inguna Čākure Alnis 0 0 491 0 0 491 491
7 41 Aņuta Ostašova Saldus OK 484 0 0 0 0 484 484
S50                    
1 3021 Inta Poriķe Alnis 379 790 578 532 632 2911 2000
2 3087 Inta Andersone Alnis 1 552 1 610 582 1746 1744
3 3096 Dzintra Leja Alnis 0 0 532 492 465 1489 1489
4 3082 Māra Buša Alnis 0 0 0 547 919 1466 1466
5 2107 Inguna Leiškalne ind. 487 0 0 0 0 487 487
S60                    
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 700 700 700 0 700 2800 2100
2 3009 Velta Zjatkova Alnis 429 475 506 500 517 2427 1523
3 328 Liene Buša Alnis 0 0 0 659 496 1155 1155
4 40 Ausma Bruce Saldus OK 373 0 0 0 0 373 373
SA                    
1 3113 Ilona Daģe Alnis 0 0 1000 1000 1000 3000 3000
2 3027 Krista Strautniece JNSC-Alnis 930 1000 867 793 0 3590 2797
3 3092 Zane Dzirkale ZAJEC 1000 816 977 0 0 2793 2793
SB                    
1 3033 Zane Grava Alnis 377 491 857 733 571 3029 2161
2 3042 Daiga Grauduže Saldus OK 0 564 0 559 605 1728 1728
3 3099 Agrita Stankeviča Alnis 0 570 572 525 520 2187 1667
4 3053 Aiga Švalbe ind. 376 0 561 0 515 1452 1452
5 3036 Sabīne Oficiere Saldus OK 0 0 645 700 0 1345 1345
6 3119 Ilze Pavlovska DSP 517 0 0 0 573 1090 1090
V10                    
1 3025 Jānis Poots Alnis 222 400 325 400 259 1606 1125
2 3044 Edvards Krūmiņš JNSC-Alnis 400 201 400 0 0 1001 1001
3 3052 Kevins Švalbe 4 ssk 305 0 285 0 383 973 973
4 3059 Reinis Novads Mežsusuri 0 0 150 150 150 450 450
5 3124 Matīss Grava ind. 302 0 0 0 0 302 302
6 817 Jēkabs Segliņš Sprīdītis 293 0 0 0 0 293 293
7 42 Andris Ostaševs OK Saldus 150 0 0 0 0 150 150
8 3068 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC-Alnis 0 0 0 1 0 1 1
9 3077 Gustavs Vrubļevskis JNSC-Alnis 0 0 0 1 0 1 1
V12                    
1 3091 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC-Alnis 0 479 600 638 854 2571 2092
2 3085 Artūrs Freimanis JNSC-Alnis 532 700 601 700 646 3179 2046
V14                    
1 3117 Rihards Krūmiņš  JNSC-Alnis 941 864 1163 0 1155 4123 3259
2 3088 Niklāvs Zuika JNSC-Alnis 509 382 431 496 0 1818 1436
3 451 Fricis Spektors Auseklis 0 0 0 1211 0 1211 1211
V16                    
1 3049 Mikus Krišs Novads Mežsusuri 0 0 455 555 400 1410 1410
2 3079 Ralfs Grīnvalds JNSC-Alnis 0 687 0 0 0 687 687
V40                    
1 65 Andris Meļķerts Saldus OK 0 1015 1226 0 1067 3308 3308
2 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 784 0 1000 1225 1042 4051 3267
3 2356 Andris Kikusts LF 883 1036 1098 0 1119 4136 3253
4 3000 Arne Lūsis Alnis 992 799 1018 1083 800 4692 3093
5 3073 Uldis Gaiss Alnis/PašiemPrieks 0 783 1079 1013 928 3803 3020
6 3094 Gints Grīnvalds Alnis 0 778 923 1085 885 3671 2893
7 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 1000 865 944 888 785 4482 2832
8 3090 Juris Kļaviņš ZAJEC 1 653 757 0 693 2104 2103
9 1020 Kaspars Kampuss ind. 0 0 1 886 700 1587 1587
10 3050 Jānis Novads Mežsusuri 0 0 406 626 350 1382 1382
11 2417 Jānis Segliņš Sprīdītis 1126 0 0 0 0 1126 1126
12 3101 Anatolijs Ieviņš Alnis 0 0 915 0 0 915 915
V50                    
1 111 Ilmārs Dukulis Alnis 862 1052 1081 1092 0 4087 3225
2 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 935 773 941 966 934 4549 2842
3 3054 Elmārs Antons Sprīdītis 923 901 857 891 836 4408 2715
4 3089 Ainārs Bērziņš Alnis 658 716 752 775 583 3484 2243
5 3043 Juris Naglis ind. 464 675 727 609 738 3213 2140
6 1123 Agris Pavlovskis Alnis 0 0 0 592 606 1198 1198
7 3062 Vilis Livdāns Alnis 0 0 679 0 419 1098 1098
8 3047 Guntis Dude Sprīdītis 1062 0 0 0 0 1062 1062
9 3018 Agris Eliņš Alnis 0 0 0 0 468 468 468
10 3020 Jānis Leja Alnis 0 0 407 0 0 407 407
11 2766 Egīls Ancāns Ziemeļkurzeme 374 0 0 0 0 374 374
V60                    
1 1276 Uldis Brūns EKO O 799 1 761 770 631 2962 2330
2 3041 Reinis Līcis Alnis 331 439 361 466 420 2017 1325
3 2050 Ivars Brants Alnis 700 0 566 0 0 1266 1266
4 3067 Rūdolfs Benze ind. 0 0 520 0 391 911 911
5 309 Vilis Dubrovskis Seniors 0 0 0 0 614 614 614
VA                    
1 3013 Aivis Šiliņš JNSC-Alnis 942 1028 1241 1272 1300 5783 3813
2 3046 Artis Dude Augstkalne 1121 1300 1300 0 1133 4854 3733
3 3039 Salvis Daģis Alnis 1020 1078 1274 1179 1176 5727 3629
4 3026 Tomass Andersons JNSC-Alnis 949 916 877 932 1105 4779 2986
5 3023 Endijs Titomers JNSC-Alnis 0 0 700 952 1056 2708 2708
6 3006 Normunds Grava Alnis 777 781 801 756 1000 4115 2582
7 3045 Ritvars Karpikovs JNSC-Alnis 1 1170 0 0 1245 2416 2416
8 724 Jānis Bidiņš Ērčkāvis 0 0 0 1159 937 2096 2096
9 3016 Ojārs Jakovels Saldus OK 0 533 749 0 649 1931 1931
10 3104 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 1300 1 0 0 0 1301 1301
11 919 Henrijs Šuķītis ind. 0 0 0 1055 1 1056 1056
12 3081 Jānis Bušs Alnis 0 0 0 0 1029 1029 1029
13 3169 Jānis Valerts KRAUSS 0 0 842 0 0 842 842
VB                    
1 3078 Rolands Dakteris ind. 877 886 782 1300 1162 5007 3348
2 3032 Imants Freibergs ind. 801 589 637 1225 1132 4384 3158
3 3015 Atis Luguzs Alnis 0 1000 1115 1000 1041 4156 3156
4 2181 Miķelis Taukačs Kaķenieki 0 825 923 885 764 3397 2633
5 3061 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 0 0 933 802 843 2578 2578
6 3028 Jānis Kopmanis Alnis 804 796 0 0 807 2407 2407
7 3130 Uldis Dzenis ind. 596 496 669 749 770 3280 2188
8 3118 Juris Valdovskis ind. 472 0 0 620 576 1668 1668
9 3037 Mārtiņš Priedītis Saldus OK 0 468 0 0 828 1296 1296
10 3134 Tālivaldis Vectirāns ind. 613 587 0 0 0 1200 1200
11 46 Jānis Rešņa Ērgļi 0 0 0 937 0 937 937
12 1200 Māris Jēkabsons Ziemeļkurzeme 650 0 0 0 0 650 650
13 3106 Ingus Portnajs Concorde 0 0 0 0 646 646 646
14 47 Dzintars Sietnieks ind. 0 0 0 0 473 473 473