“Alnis 2015” – kopvērtējums pēc 9. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 8 labāko rezultātu summas
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S8                                        
1 3069 Laura Krūmiņa JNSC 176 191 199 200 114 0 165 0 174 1219 1219
2 3131 Kate Daģe OK Alnis 143 200 144 141 187 0 97 147 106 1165 1165
3 3134 Elīna Kleina JNSC 169 0 195 0 0 396 200 0 0 960 960
4 3116 Agnese Šalna JNSC 179 185 189 199 0 0 152 0 0 904 904
5 816 Māra Segliņa Sprīdītis TSK 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 200
6 3045 Marta Marhileviča JNSC 0 0 0 152 0 0 0 0 0 152 152
7 0 Elīna Dzirkale Zajec 0 0 0 0 0 0 123 0 0 123 123
8 0 Loreta Brasava-Muižniece OK Alnis 0 0 0 0 0 0 83 0 0 83 83
S10                                        
1 3123 Māra Krūmiņa JNSC 200 189 200 200 117 0 0 200 200 1306 1306
2 3058 Zane Novada OK Alnis 150 400 227 144 222 0 0 0 0 1143 1143
3 3114 Ance Semjonova  ind. 183 0 171 0 0 292 0 0 0 646 646
S12                                        
1 3149 Anna Buholca JNSC 341 364 400 1 0 539 214 0 0 1859 1859
2 3112 Lūcija Krista Krūmiņa REMOSS 0 1 341 1 303 700 193 233 0 1772 1772
3 3106 Linda Šalna JNSC 0 1 200 194 130 0 183 198 0 906 906
4 3128 Daiga Zandovska JNSC 125 1 0 0 105 320 161 0 123 835 835
5 3145 Nellija Gurkle REMOSS 173 271 0 0 0 0 0 0 0 444 444
6 3144 Dinija Gurkle REMOSS 173 270 0 0 0 0 0 0 0 443 443
7 3104 Līva Beāte Brolīte REMOSS 0 1 0 0 0 0 192 0 0 193 193
S14                                        
1 3155 Diāna Vasiļjeva Jaunsardze (Platone) 0 0 0 0 0 0 0 0 399 399 399
2 3161 Egija Graudiņa Jaunsardze (Platone) 0 0 0 0 0 0 0 210 1 211 211
S16                                        
1 3051 Liene Roziņa ind. 0 0 0 1000 374 597 638 581 676 3866 3866
2 3147 Elīna Marcinkeviča Jaunsardze (Platone) 479 0 0 392 211 0 685 432 265 2464 2464
3 3121 Elīna Grīnvalde JNSC 0 0 0 0 1 1000 700 0 0 1701 1701
4 3159 Agnese Pogožeļska Jaunsardze (Platone) 0 0 0 0 211 0 0 432 398 1041 1041
5 3158 Viktorija Medvedeva Jaunsardze (Platone) 0 0 0 0 0 0 0 434 400 834 834
6 3073 Krista Gaisa Pašiem prieks 0 0 0 0 0 0 0 344 0 344 344
S35                                        
1 3033 Zane Grava OK Alnis 739 592 0 596 557 0 0 636 437 3557 3557
2 3115 Margita Bite ind. 1 0 679 0 371 789 642 0 0 2482 2482
3 3129 Dace Burkāne ind. 304 0 673 0 0 752 636 0 0 2365 2365
4 3120 Inga Brice-Sabitova  ind. 265 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265
5 3125 Žanete Zaharova ind. 265 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265
S45                                        
1 3063 Daina Livdāne OK Alnis 0 780 1000 753 734 846 891 704 635 6343 6343
2 3021 Inta Poriķe OK Alnis 586 579 601 698 386 918 556 700 482 5506 5120
3 2416 Indra Segliņa Sprīdītis TSK 0 0 670 630 700 781 617 576 700 4674 4674
4 3094 Astra ind. 0 1 357 0 400 764 537 400 0 2459 2459
5 3011 Inguna Čākure OK Alnis 482 490 0 0 0 0 0 532 0 1504 1504
6 3024 Gita Gaisa OK Alnis 763 0 710 0 0 0 0 0 0 1473 1473
7 3082 Māra Buša OK Alnis 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 1001 1001
S55                                        
1 3087 Inta Andersone OK Alnis 602 564 588 539 532 738 658 581 549 5351 4819
2 3096 Dzintra Leja OK Alnis 556 420 545 523 1 617 521 491 524 4198 4197
3 3065 Ilga Elksnīte Sprīdītis TSK 0 0 0 574 386 0 541 600 542 2643 2643
4 328 Liene Buša OK Alnis 568 549 0 0 1 0 0 0 594 1712 1712
5 3025 Māra Ķipēna Sprīdītis TSK 0 0 0 0 0 0 400 207 455 1062 1062
S65                                        
1 3009 Velta Zjatkova OK Alnis 442 551 554 650 500 749 602 516 480 5044 4602
2 3002 Māra Bolšteina OK Alnis 400 0 601 700 656 847 0 428 1 3633 3633
SA                                        
1 3130 Ilona Daģe  OK Alnis 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 968 1000 8968 8000
2 3003 Linda Krūmiņa Briksnis 0 0 0 0 0 0 913 1000 980 2893 2893
3 3027 Krista Strautniece JNSC 0 700 0 0 601 738 0 656 0 2695 2695
4 3048 Aija Bartuševica OK Alnis 0 0 944 495 0 0 0 0 0 1439 1439
SB                                        
1 3099 Agrita Stankeviča OK Alnis 700 684 700 716 463 990 0 580 570 5403 5403
2 3093 Elīna Strode ind. 788 748 757 668 514 0 748 1 667 4891 4891
3 3053 Aiga Švalbe OK Alnis 631 596 632 608 558 0 0 433 440 3898 3898
4 3014 Mairita Zvirgzdiņa ind. 632 714 0 521 535 0 465 473 0 3340 3340
5 3110 Kristīne Krūmiņa ind. 468 376 357 528 0 547 0 405 0 2681 2681
6 3097 Egita Rozniece EkoO 0 694 0 0 438 0 0 0 649 1781 1781
7 6020 Benita Prauliņa ind. 0 0 0 0 0 0 0 566 558 1124 1124
8 3143 Rūta Liflande REMOSS 877 0 0 0 0 0 0 0 0 877 877
9 3119 Zane Brice ind. 265 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265
SC                                        
1 3074 Diāna Rudzīte NBS 0 0 358 400 378 248 0 0 0 1384 1384
2 3109 Dana Multiņa ind. 0 1 615 0 0 0 0 0 0 616 616
3 3057 Sintija Zīlīte ind. 0 0 0 181 326 0 0 0 0 507 507
4 3040 Sandra Jurēviča Ozolnieki 0 0 0 169 0 245 0 0 0 414 414
5 3095 Dace Dučkena NBS 0 1 359 0 0 0 0 0 0 360 360
6 3086 Eva Mediņa ind. 0 280 0 0 0 0 0 0 0 280 280
7 3022 Santa Blūma ind. 0 0 0 0 0 0 274 0 1 275 275
8 3160 Liene Hermansone ind. 0 0 0 0 0 0 0 210 1 211 211
V8                                        
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 127 198 192 199 129 0 0 295 249 1389 1389
2 1 Ralfs Prauliņš ind. 0 0 0 0 200 0 0 400 200 800 800
3 3132 Mārtiņš Šmits OK Alnis 165 162 140 121 200 0 0 0 0 788 788
4 3138 Linards Laidiņš ind. 369 0 0 0 0 0 400 0 0 769 769
5 3049 Emīls Marhilevičs JNSC 0 0 0 137 185 224 0 0 0 546 546
6 3111 Toms Portnajs ind. 0 0 122 0 0 0 0 1 0 123 123
V10                                        
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 400 0 0 400 314 478 403 360 329 2684 2684
2 3038 Ričards Zīberts  JNSC 126 200 200 193 145 343 166 200 97 1670 1573
3 3059 Reinis Novads OK Alnis 182 400 379 284 224 0 0 0 0 1469 1469
4 3103 Kristers Gusts Kleins JNSC 200 0 200 0 0 339 189 0 0 928 928
5 3016 Jānis Zandovskis JNSC 115 1 0 194 128 254 0 0 94 786 786
6 3028 Krišjānis Vesperis JNSC 0 0 0 0 0 0 200 119 95 414 414
7 3076 Artūrs Kārlis Pauliņš JNSC 1 0 0 200 129 0 0 0 0 330 330
8 3107 Artūrs Vanags JNSC 0 192 0 0 1 0 0 0 0 193 193
9 3060 Enerts Martinsons JNSC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V12                                        
1 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 189 0 362 0 242 0 336 0 0 1129 1129
2 817 Jēkabs Segliņš Sprīdītis TSK 0 0 0 0 251 0 0 0 0 251 251
3 3052 Kārlis Dumpis JNSC 195 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195
V14                                        
1 3085 Artūrs Freimanis JNSC 672 700 700 696 700 756 700 805 700 6429 5757
2 3127 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 653 919 0 700 0 855 1000 700 743 5570 5570
3 3137 Rūdis Kursītis REMOSS 352 0 0 0 0 0 0 0 0 352 352
V16                                        
1 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1199 0 0 0 821 923 1112 0 863 4918 4918
2 3088 Niklāvs Zuika JNSC 596 586 0 431 425 493 617 0 0 3148 3148
3 3030 Mārtiņš Robežnieks ind. 0 0 0 611 504 0 763 541 575 2994 2994
4 3055 Regnārs Jansons JNSC 1 0 400 376 295 341 342 400 400 2555 2555
5 3156 Aivars Šaicāns Spīdola 0 0 0 0 0 0 0 540 0 540 540
6 3146 Kristers Šabansks REMOSS 399 0 0 0 0 0 0 0 0 399 399
7 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze (Platone) 0 0 0 0 0 0 0 0 384 384 384
8 3153 Gatis Petrovs Jaunsardze (Platone) 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376 376
V35                                        
1 3006 Normunds Grava OK Alnis 954 1044 970 777 879 817 893 1000 1000 8334 7557
2 2020 Kaspars Kampuss ind. 923 1000 771 778 711 1000 0 809 986 6978 6978
3 3078 Rolands Dakteris ind. 1052 1040 971 867 0 0 905 1058 1057 6950 6950
4 438 Andris Kikusts ind. 730 950 0 882 846 0 866 1007 0 5281 5281
5 3077 Einārs Ezeriņš OK Alnis 766 713 694 0 0 0 761 579 713 4226 4226
6 3091 Kārlis Prauliņš Briksnis 0 1128 0 0 888 0 0 1143 979 4138 4138
7 3083 Andris Štrauss ind. 0 0 948 0 400 0 865 944 892 4049 4049
8 3122 Gints Grīnvalds OK Alnis 0 0 0 881 739 702 889 0 0 3211 3211
9 3113 Ingus Portnajs ind. 916 0 790 0 0 0 0 701 0 2407 2407
10 3015 Atis Luguzs OK Alnis 950 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950
11 3073 Uldis Gaiss OK Alnis 0 0 850 0 0 0 0 0 0 850 850
12 3031 Salvis Brasavs LAD 0 0 0 0 624 0 0 0 0 624 624
13 1015 Aivars Bērziņš ind. 523 0 0 0 0 0 0 0 0 523 523
14 3150 Māris Benķis ind. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V45                                        
1 3047 Guntis Dude Sprīdītis TSK 941 933 1000 1061 942 915 0 765 871 7428 7428
2 3012 Ainārs Šiliņš OK Alnis 932 1021 867 0 812 955 810 937 800 7134 7134
3 111 Ilmārs Dukulis  OK Alnis 987 1038 910 904 0 888 740 1 717 6185 6185
4 3000 Arne Lūsis OK Alnis 766 888 817 0 805 635 882 863 0 5656 5656
5 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks OK Alnis 1011 1232 950 845 0 755 0 0 0 4793 4793
6 3043 Juris Naglis  ind. 682 961 858 596 0 0 670 0 711 4478 4478
7 3062 Vilis Livdāns OK Alnis 0 0 620 588 598 651 661 339 675 4132 4132
8 65 Andris Meļķerts Saldus OK 937 1173 1004 0 916 0 0 0 0 4030 4030
9 3071 Ivars Prikulis Sprīdītis TSK 0 0 0 820 635 0 0 526 0 1981 1981
10 3050 Jānis Novads OK Alnis 482 420 508 392 0 0 0 0 0 1802 1802
11 346 Saulius Markunas ind. 0 0 0 0 0 0 737 0 0 737 737
V55                                        
1 3054 Elmārs Antons Sprīdītis TSK 840 793 879 891 609 0 874 918 742 6546 6546
2 3105 Ilmārs Kaulakans OK Alnis 749 704 728 856 734 700 852 704 736 6763 6063
3 1276 Uldis Brūns ind. 635 748 749 697 1 0 712 0 500 4042 4042
4 3089 Ainārs Bērziņš OK Alnis 604 0 695 730 1 0 673 632 617 3952 3952
5 3067 Rudolfs Benze ind. 0 539 526 481 395 494 365 373 578 3751 3751
6 235 Harijs Lācars SILVA 0 0 0 1000 952 893 674 0 0 3519 3519
7 3018 Agris Eliņš OK Alnis 449 477 0 415 0 0 504 626 471 2942 2942
8 3064 Andris Elksnītis Sprīdītis TSK 0 0 0 573 342 0 329 426 592 2262 2262
9 3098 Jānis Leja OK Alnis 0 327 384 0 364 0 290 294 479 2138 2138
10 1115 Mārcis Gulbis Silva 0 439 0 0 370 0 0 0 0 809 809
11 3035 Gundars Freimanis Saldus OK 0 0 0 711 0 0 0 0 0 711 711
V65                                        
1 3068 Juris Žilko OK Alnis 446 473 500 386 487 491 430 392 598 4203 3817
2 3041 Reinis Līcis OK Alnis 403 350 458 339 357 0 0 0 0 1907 1907
VA                                        
1 3013 Aivis Šiliņš JNSC 1168 1300 1178 965 1111 910 1194 1112 1116 10054 9144
2 3070 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 0 0 1300 1300 1300 0 1300 1300 1300 7800 7800
3 3026 Tomass Andersons JNSC 977 1150 962 858 773 0 952 1008 971 7651 7651
4 3023 Endijs Titomers JNSC 1300 919 0 1062 1000 1000 1052 975 0 7308 7308
5 3039 Salvis Daģis OK Alnis 992 1216 0 1034 1125 820 1054 1 950 7192 7192
6 3102 Kaspars Beķeris ind. 951 897 975 851 1015 1 0 0 842 5532 5532
7 3100 Mārtiņš Krūmiņš ind. 1034 1088 927 0 0 0 0 870 0 3919 3919
8 3010 Ingus Šmits  OK Alnis 706 934 730 766 0 0 0 0 0 3136 3136
9 3090 Mārtiņš Šteinalts VAS LDz 0 1147 0 0 922 0 0 0 1 2070 2070
10 3135 Andis Malējs  Meridiāns 1000 0 0 0 1012 0 0 0 0 2012 2012
11 3056 Oskars Bartuševics OK Alnis 233 1008 135 0 0 379 0 0 1 1756 1756
12 3075 Ojārs Jakovels ind. 815 0 0 0 0 0 689 0 0 1504 1504
13 3108 Māris Linde Līdums 0 697 634 0 0 0 0 0 0 1331 1331
14 3046 Artis Dude Sprīdītis TSK 1196 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 1196
15 3008 Jānis Bušs OK Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 685 685 685
VB                                        
1 3032 Imants Freibergs ind. 911 1009 913 911 856 726 0 835 778 6939 6939
2 3141 Jānis Sapats EkoO 812 1052 902 863 683 698 821 790 623 7244 6621
3 3029 Jānis Kopmanis OK Alnis 700 781 768 762 617 761 0 603 0 4992 4992
4 3126 Edmunds Miķelsons OK Alnis 789 676 681 580 1 0 443 514 413 4097 4097
5 3061 Jānis Lāceklis-Bertmanis OK Alnis 858 816 910 0 0 0 0 671 838 4093 4093
6 3101 Uldis Dzenis  ind. 1 932 886 912 0 700 0 629 0 4060 4060
7 3017 Mārtiņš Štāls ind. 776 529 452 484 370 595 0 394 414 4014 4014
8 3079 Mārtiņš Sapats SIA SELLIT 0 0 708 690 702 583 695 540 1 3919 3919
9 3139 Linards Paupers  ind. 748 775 1006 1011 0 0 0 0 0 3540 3540
10 668 Miķelis Taukačs MTS Serviss 0 814 0 0 0 0 0 774 816 2404 2404
11 3036 Māris Kučinskis Londondelivery.lv 0 0 0 0 367 581 563 623 0 2134 2134
12 3136 Jānis Valeris ind. 982 0 888 0 0 0 0 0 0 1870 1870
13 3019 Juris Ziemelis Valgunde 0 0 0 0 683 813 335 0 1 1832 1832
14 3148 Nauris Hofmanis REMOSS 866 896 0 0 0 0 0 0 0 1762 1762
15 3081 Juris Aļeksejevs LLU 0 0 709 481 0 0 0 0 0 1190 1190
16 3118 Juris Valdovskis ind. 528 0 593 0 0 0 0 0 0 1121 1121
17 3140 Uldis Lakotko ind. 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 813
18 3142 Klāvs Ģērmanis REMOSS 730 0 0 0 0 0 0 0 0 730 730
19 3092 Almants Razgals SPRK 0 1 0 493 1 0 0 0 0 495 495
20 3157 Aivis Petriks ind. 0 0 0 0 0 0 0 310 0 310 310
21 3083 Modris Švalbe ind. 0 0 0 0 0 0 0 294 0 294 294
VC                                        
1 3037 Viesturs Šlosbergs ind. 0 0 0 392 300 405 498 650 1 2246 2246
2 3042 Aldis Pecka LLU 0 0 0 385 359 768 401 1 0 1914 1914
3 3034 Gatis Šuliņš Spīdolas ģimnāzija 0 0 0 0 504 0 0 0 424 928 928
4 3084 Dāvis Jānis Trukšāns ind. 0 291 0 0 0 0 0 0 0 291 291
5 3080 Ralfs Čākurs JNSC 0 0 202 0 0 0 0 0 0 202 202