Sēru vēsts

Es tagad aizeju, bet ne jau prom, 
Es aizeju tepat – 
Ar citām puķēm, citu sauli, 
Ar citu zemi parunāt.
(M. Zviedre)

Atvadu brīdī mūsu patiesa līdzjūtība piederīgajiem, pavadot JURI ŽILKO mūžībā.

Izvadīšana 2018.g. 1. decembrī plkst. 11 no Zanderu kapu kapličas Jelgavā, Dobeles šoseja 104.
Apglabāšana ap plkst. 12 Bērzu kapos, Jelgavā, Bērzu ceļš 40.