Sacensības

1.nakts kārta - Langervalde

Starts atvērts 2019-09-26 no 20:00:00 līdz 20:00:00, organizē:

CEĻŠ UZ STARTA VIETU!!!

http://old.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=tglkjn&centerx=485887.2515167211&centery=6279138.519586433&zoom=2&layer=map&ls=o