Magnēta numurs

Savus Magnēta numurus, kuri tiek izmantoti arī OK Alņa kārtās, var saņemt Jelgavas novada sporta centrā, Aviācijas 8f darba dienās no 9:00 līdz 15:00 (iepriekš vienojoties pa telefonu 28465133 Krista).

Reģistrācija: https://alnis.id.lv/dalibnieks/

Maksa par numuru 1,50 EUR

Maksu pārskaitīt:

Orientēšanās klubs “ALNIS”
Jelgava, Augstkalnes iela 14,
Reģ. Nr. 50008073771
KONTS: SWEDBANK
IBAN: LV55HABA0551034882167