ALNIS 6.kārta Valgundes klosteris

Starts no 16.00-19.00. Iebraukšana no pagrieziena uz "Gošivu"

Sacensību kartes vidus daļā atrodas Valgundes klosteris, kurš ir Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāle.