ALNIS 7.kārta Tušķi

Starts no 16.00-18.30. Tā kā vakari kļūst īsāki, tad starts septembra kārtās līdz 18.30. Punktus sāks vākt nost 19.30