AĻŅA ORIENTĒŠANĀS TRENIŅŠ

AĻŅA  TRENIŅŠ

   

 Laiks un vieta.

2020. g. 18.oktobris (svētdiena) Damradi (56.738169, 23.811046.) Marķējums uz treniņa centru no ceļa V1081 (Kalnciema šosejas -Dalbe) https://www.balticmaps.eu/lv/c___2648762.06-7703054.84-14/f___p-dkXi+rfar5-p-hpXi+bRWr5-p-rabi+Tkar5/bl___cl

Reģistrācija, sākot no 11.00

 Starts no  12.00 -12.30 ( kopējais starts pa grupām)

 Rīkotāji.

OK Alnis

 Karte.

«Damradi» (zīmēta 2020.gadā).

Apvidus.

Apvidū pārsvarā vidēji un grūti skrienams mežs ar dažāda vecuma jaunaudzēm un nelielām reljefa formām.

 Dalībnieku grupas:

SV8; SV10; SV12; SV14; SV16; SV21A; SV21B; SV35; SV45; SV55; SV65;SV75

 Distances:

Visām grupām, izņemot SV8 SV10,  distancē plānota izkliede – „tauriņi”.

Distanču aptuvenie parametri:

SV8, SV10  - 1,5 km (marķēta distance pa takām un stigām)

SV12 ;S75– 2,0km

S14,S65,V75 S21B  - 3,0 km

V65, V14, S16, S55 – 4,0 km

V16, V55, S45, V21B -  5km

V45,S35,S21A – 5,5km

V21A, V35 – 6,5km   

 Dalības maksa:

SV21A,B; SV35; SV45  – 5 EUR

SV8; SV10 – bez maksas

SV12; SV14; SV16 – 2 EUR

SV55; SV65 – 3 EUR

JNSC audzēkņiem bez maksas

Rekvizīti dalības maksai:

Orientēšanās klubs "ALNIS"

Jelgava, Augstkalnes iela 14 

Reģ. Nr. 50008073771

KONTS SWEDBANK

IBAN: LV55HABA0551034882167

 Pieteikumi:

līdz 15.oktobrim 24.00 ONLINE

Treniņa dienā pieteikties varēs, ja būs liekas kartes

 Atzīmēšanās:

Treniņā tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent.

Dalībnieki savu Sportident čipa numuru norāda pieteikumā.

SportIdent čipa īre – 1 EUR