Noslēgusies aktivitāte "DOMĀ UN MEKLĒ"

Aktivitāte notika laikā no 2021.gada 18.janvāra līdz 14.februārim. Brīvi izvēlētā laikā un secībā dalībnieki apmeklēja astoņas vietas, lai atklātu “lādi”. 

Uzdevums bija – atrisināt 8 mīklas, kas aizveda uz 8 vietām. Katra no mīklām slēpa norādi ar diviem skaitļiem kurus saliekot kopā, pareizā secībā, tika iegūtas koordinātes uz lādes mīklu.

Sīkāka informācija un mīklas

Paldies komandām, kas piedalījās! 

Izlozē laimējuši:

aaa

 

Komandu saraksts

 

Faili
Domā un meklē703.91 KB