Alnis 12.kārta Tetele

Starts no 16.00-18.30, sacensību centrs -LVM atpūtas vieta 

Distances:

1.dist- 7,2km 19KP

2.dist.- 5,3km 16KP

3.dist.-3,9km 13KP

4.dist-2,5km 10KP

5.dist- 1,4km 6KP

6.dist-0,9km 4KP