Ziemassvētku kauju rogainings

Sacensību nolikums

Organizatori: Ziemassvētku kauju muzejs, Jelgavas novada Sporta pārvalde, biedrība “Orientēšanās klubs “Alnis””. Pasākums notiek Ziemassvētku kauju 107. gadadienas atceres ietvaros.

Sacensību centrs: Ziemassvētku kauju muzejs, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.

Datums: 06.01.2024

Norise: 2h sacensības rogainingā individuāli, ģimenēm – ģimeņu komandās. Sacensības notiek izvēles distancē – pirms starta dalībnieks saņem karti ar atzīmētām kontrolpunktu atrašanās vietām. Kontrolpunktiem ir dažādas punktu vērtības – ir vērtīgāki un mazāk vērtīgi kontrolpunkti. Kontrolpunkta vērtību nosaka tā numura desmitu skaitlis - kontrolpunkta ar numuru 71 vērtība ir 7 punkti, bet 35 – 3 punkti. Dalībnieks pats saplāno, kurus kontrolpunktus apmeklēt kontrollaikā tā, lai savāktu iespējami lielāko punktu vērtību. Tātad – nav noteiktas distances garuma, bet tikai no dalībniekiem pašiem ir atkarīgs, cik un kurus kontrolpunktus apmeklēt, cik ilgā laikā (max 2 stundas). Par katru kavētu minūti, sākot ar pirmo kavētās minūtes sekundi, no punktiem tiek atņemts viens punkts. Dalībnieks, kas finišē, pārsniedzot kontrollaiku vairāk nekā 30 minūtes, saņem 0 punktus. Pārvietošanās tikai ar kājām.

Programma:

 • Reģistrācija no 11:15.
 • Karšu izsniegšana rogaininga distances plānošanai pie reģistrācijas.
 • Starts: 12:00.
 • Finišs: līdz 14:00.
 • Apbalvošana – ap 14:45

Dalībnieku grupas:

 • Jaunieši – zēni, kas sacensību dienā vēl nav sasnieguši 19 gadu vecumu;
 • Jaunietes – meitenes, kas sacensību dienā vēl nav sasniegušas 19 gadu vecumu;
 • M – vīrieši, kas sacensību dienā ir 19 – 39 gadus veci;
 • W – sievietes, kas sacensību dienā ir 19 – 39 gadus vecas;
 • Veterāni MV – vīrieši vecumā virs 40 gadiem;
 • Veterāni WV – sievietes vecumā virs 40 gadiem;
 • Superveterāni MSV – vīrieši vecumā virs 55 gadiem;
 • Superveterāni WSV – sievietes vecumā virs 55 gadiem;
 • Ģimeņu – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma).

Dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un tā atbilstību veicamajai slodzei, par nepilngadīgajiem atbild vecāki /treneris/skolotājs/pavadošs pieaugušais.

Atzīmēšanās:

 • Tiek izmantota SPORTIdent atzīmēšanās sistēma, katram dalībniekam jāizmanto sava SI karte. Ģimeņu komandai – diviem dalībniekiem, no kuriem viens ir nepilngadīgais.
 • Ja ar SI dalībniekus nodrošina organizatori, dalībnieki ir atbildīgi par saņemto SI nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem. Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ īrēto SI neatgriež sacensību organizētājiem (pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt tā vērtību 30.00-62.00 EUR apmērā.

Apvidus apraksts:

 • Ziemassvētku kauju muzeja apkārtne ar vēsturi, bet mežs ar vidēju un sliktu skrienamību, daudz purvainas vietas, regulārs stigu un ceļu tīkls.

Karte:

 • Orientēšanās karte, mērogs: 1:10 000. Kartes autors – D.Dubrovskis. Apvidū tiks izvietoti 30 kontrolpunkti.

Tehniskā informācija:

 • Dalībniekiem jāievēro sacensību noteikumus.
 • Bīstamās vietas – ceļi, lielie grāvji.
 • Apģērbs jāizvēlas atbilstoši laika apstākļiem – sniegs, iespējama zema temperatūra.
 • Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā arī publiskajos medijos. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar dalībnieku.
 • Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un filmēts, un, ka fotogrāfijas un video tiek izmantoti šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.

Dalības maksa:

Dalība pasākumā – bezmaksas.

Serviss:

Tualetes, mašīnu atslēgu glabātuve, pēc finiša – tēja.

Pieteikšanās:

Kontakti: E-pasts: inguna.cakure@jelgavasnovads.lv t. 26542051