Skolu sprinta tūre

Skolu sprinta tūre 2024

Jelgavas valstspilsētā un Jelgavas novadā

 

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādēs.
 • Atbalstīt skolu sporta skolotājus organizējot moduļa “Piedzīvojumu aktivitāte” apguvi skolās priekšmetā “Sports un veselība”.
 • Organizējot sacensības, iesaistīt skolu jaunatni orientēšanās sporta apguvē.
 • Veicināt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā.
 • Veicināt orientēšanās sporta popularitāti
 1. SACENSĪBU VADĪBA, ORGANIZĒŠANA

Skolu sprinta tūri organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā  orientēšanās klubu OK ALNIS

 1. LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 2024. gadā skolas teritorijā un tuvākajā apkārtnē

1.posms (pavasaris)

11.aprīlī  Kalnciema vidusskola  11.30 -15.00

8.maijā Jelgavas 4.vidusskola 9.00-12.00

13.-14.maijā  Ozolnieku vidusskola 10.00-14.00

15.-16.maijā Spīdolas valsts ģimnāzija 10.00-14.00

2.posms (rudens)

6.septembrī Spīdolas Valsts ģimnāzija

11.septembrī Kalnciema vidusskola

13.septembrī 4.vidusskola

16.-17.septembrī  Ozolnieku vidusskola

Rudens posma laiki var mainīties.

 4. SACENSĪBU PROGRAMMA:

Sacensības notiks pavēles distancē, uz kartes kontrolpunkti (KP) sanumurēti un savienoti apmeklēšanas secībā

 1. KARTE

Sacensību kartes:

 “Kalnciema vidusskola”

“Jelgavas 4.vidusskola”

“Spīdolas Valsts ģimnāzija”

“Ozolnieku vidusskola”

 1. DALĪBNIEKU GRUPAS

Sacensībās mācību iestādi pārstāv tie audzēkņi, kuri tajā mācās. Sacensību dalībnieki startē šādās vecumu grupās (sacenšas atsevišķi puiši un meitenes):

 • 5.-6. klase
 • 7.-9. klase
 • 10.-12. klase

Katra paralēlklase veido vienu komandu, kurā piedalās visi vai daļa no skolēniem. Komandā tiek ieskaitīti 10 labākie rezultāti katrai klasei katrā sacensību kārtā. Ja klasē ir mazāk kā 10 skolēni, tad var veidot apvienotās klašu komandas ar jaunāka vecuma klasi.Klases pieteikumā norādāms katra dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas datums. Aicinām piedalīties visus skolēnus atbilstoši veselības stāvoklim.Rezultāti tiek publicēti Latvijas Orientēšanās federācijas mājaslapā www.lof.lv.

7.  APBALVOŠANA

Klašu komandu kopvērtējums

Klašu komandas sacenšas novada ietvaros. Skolu sprinta tūrē kopvērtējumā tiek apbalvotas katra novada 3 labākās klases katrā vecuma grupā.  Klases komandā vērtējumā tiek ieskaitīti 10 labākie rezultāti katrā posmā.

Skolu kopvērtējums

Skolas sacenšas Latvijas mērogā. Apbalvotas tiek labākās skolas pēc kritērija: sekmīgi distanci veikušo skolēnu skaits procentuāli no visiem skolēniem attiecīgajā klašu grupā skolā.

8. KONTAKTINFORMĀCIJA