Jelgavas rogainings -10.oktobrī

Pirmsstarta info

Sacensību nolikums

Pieteikšanās

Sacensību centrs: “Lediņi”, Lediņu ceļš 1, Jelgava, LV3001

https://www.balticmaps.eu/lv/c___56.626141-23.764832-15/f___p-bsTi+bZkq5/fmob___p-2646221.26,7683533.69/bl___cl

Distances:

* Rogainings 3 stundas, 6 stundas

* Jelgavas rogainings ir orientēšanās komandu sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā.

* Tiks izvietoti 40 KP kontrolpunkti ar vērtībām no 3 līdz 8 punktiem. KP pirmais numurs norāda KP vērtību (piemēram KP 37 - 3 punkti, KP 57 - 5 punkti). Par katru pārtērēto laika minūti tiek atskaitīts 1 punkts.

* Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc sacensību kontrollaika, komanda saņem diskvalifikāciju.

Programma:

* Reģistrācija no 8:00

* Karšu izsniegšana rogaininga distances plānošanai pie reģistrācijas.

* Starts: 10:00 6h rogainingam, 11.00 3h rogainingam

* Finišs: 3 h rogainingam līdz 14:00; 6 h rogainingam līdz 16:00.

* Apbalvošana : 3 h rogainingam 15:00, 6 h rogainingam 17:00

Dalībnieku grupas:

 • Komandā no 2 līdz 5 dalībnieki.

Rogainings 3 h:

 • M (atklātā) kungi jebkura vecuma
 • W (atklātā) dāmas jebkura vecuma
 • X (atklātā) dāmas un kungi jebkura vecuma
 • G2 (ģimenes) - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi

Rogainings 6 h:

 • J OPEN jaunieši, jaunietes un jauktās komandas 14 līdz 18 gadi;
 • MO (Kungu atklātā) kungi;
 • WO (Dāmu atklātā) dāmas;
 • XO (Jauktā atklātā) dāmas un kungi;
 • MV (Kungu senioru) kungi 40 gadi un vecāki;
 • WV (Dāmu senioru) dāmas 40 gadi un vecākas;
 • XV (Jauktā senioru) dāmas un kungi 40 gadi un vecāki;
 • MSV (Kungu super-senioru) kungi 55 gadi un vecāki;
 • WSV (Dāmu super-senioru) dāmas 55 gadi un vecākas;
 • XSV (Jaukta super-senioru) dāmas un kungi 55 gadi un vecāki;
 • MUV (Kungu ultra-senioru) kungi 65 gadi un vecāki;
 • WUV (Dāmu ultra-senioru) dāmas 65 gadi un vecākas;
 • XUV (Jauktā ultra-senioru) dāmas un kungi 65 gadi un vecāki

Dalībnieku vecums tiek noteikts uz 10.10.2021. Dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli.

Atzīmēšanās:

Tiek izmantota SPORTIdent atzīmēšanās sistēma, katram komandas dalībniekam jāizmanto sava SI karte. Rogainingā katram komandas dalībniekam ar speciālo aproci tiks piestiprināta SI karte. Komanda tiks diskvalificēta, ja aproce sacensību laikā tiek pārrauta. SI karti pēc finiša noņem tiesneši.

Apvidus apraksts:

Apvidus ir jauktu koku mežs ar vidēju un vietām sliktāku skrienamību. Apvidū ir izteikts ceļu un stigu tīkls. Kartē daudz dažāda lieluma un dziļuma grāvji, jaunāki un vecāki izcirtumi un veģetācijas robežas.

Karte

 Mērogs: 1:20 000

Tehniskā informācija

 • Komandām jāievēro LOF pieņemtos rogaininga noteikumus
 • Komandas dalībniekiem distancē un kontrolpunktos jāatrodas kopā.
 •  Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem jāatzīmējas vienas minūtes laikā.
 • Numurs sacensību laikā jānēsā redzamā vietā.
 • Izmantot citas kartes distancē aizliegts.
 • Veicot distanci stingri aizliegts šķērsot privātmāju teritoriju un ar sarkanas krāsas svītrojumu iezīmētās teritorijas. Neizraisiet konfliktus ar privātīpašniekiem.
 • Bīstamās vietas – ceļi, upes, lielie grāvji, pie lauku mājām var būt nepiesieti suņi.
 • Distancē dalībnieki pārvietojas ar kājām, navigācijai izmantojot tikai mehānisko kompasu un sacensību organizatoru izsniegto karti.
 •  Dalībnieku pienākums sekot sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem un ievērot speciāli marķētās vietas distancē un sacensību centrā
 • Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ komanda nespēj turpināt distanci, ir jāsazinās ar tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība.

Drošība un citi noteikumi

 • Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus.
 • Sacensību dalībnieki un organizatori ievēro valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus un distancēšanos.
 • Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm kā arī savu personas datu publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Dalības maksa:

* Jauniešiem un dalībniekiem (60 g.+) - 8 EUR (neatkarīgi no starta grupas).

* Ģimeņu grupā startējošiem 8 EUR.

* Pārējiem- 15 EUR (katram dalībniekam, neatkarīgi no starta grupas)..

* SPORTident īre 1 EUR (katram dalībniekam savs SPORTident).

* Dalības maksa tiek samaksāta, veicot pārskaitījumu vai sacensību centrā reģistrējoties.

* No pieteiktajiem un nestartējušajiem dalībniekiem tiek iekasēti 50% no dalības maksas.

Pieteikšanās:

* Pieteikšanās līdz 04.10.2021. līdz plkst.24.00 kluba mājas lapā

Rekvizīti:
Orientēšanās klubs "ALNIS"
Jelgava, Augstkalnes iela 14
Reģ. Nr. 50008073771
KONTS SWEDBANK
IBAN: LV55HABA0551034882167

Organizatori: Biedrība “ Orientēšanās klubs Alnis” , Jelgavas Sporta servisa centrs

Kontakti: E-pasts krista.strautniece@inbox.lv t.28465133

Dalībniekiem jāievēro distancēšanās. Atbilīgais par epidemioloģiskās drošības ievērošanu – Krista Strautniece