Sacensības

3.kārta - Damradi

Starts atvērts 2023-04-20 no 16:00:00 līdz 18:30:00, organizē: OK Alnis

Piebraukšanas ceļš: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mqsVcpN_sNCamzkYGwkpKZBDSkqTdeY&usp=share_link